Samen werken voor onderwijs2017-02-05T23:59:29+00:00

De tijd is rijp om de vernieuwde visies van scholen in de breedte te implementeren

De afgelopen jaren hebben veel scholen hun visie op moderner onderwijs ontwikkeld of aangescherpt. Ondanks grote verschillen tussen scholen is de algemene trend duidelijk: ze willen hun onderwijs meer personaliseren en meer gebruik maken van de mogelijkheden van ict. Nu is het een kwestie van doorpakken. Alle betrokkenen in en rond het onderwijs kunnen daarin toegevoegde waarde leveren. Met hen wil de GEU samenwerken met een open en praktijkgerichte houding: samen aan de slag.

Samenwerking tussen scholen en uitgeverijen

Al decennialang spelen educatieve uitgeverijen een rol in het mogelijk maken van het onderwijs dat scholen aan leerlingen willen bieden. Scholen en uitgeverijen werken samen bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van leermiddelen. Zo sluiten de onderwijsvisie van de school en het leermiddel van de uitgeverij zo goed mogelijk aan.

In pilots inspireert de uitgeverij de school om nieuwe mogelijkheden van het digitale leermiddel te benutten. De school toont de uitgeverij op haar beurt hoe het leermiddel nog beter kan aansluiten op het leerproces. Zo ontdekken ze samen steeds concreter wat wel en niet werkt en onder welke randvoorwaarden. De samenwerking tussen scholen en uitgeverijen is meer dan ooit een proces van kortcyclische co-creatie geworden.

De kennis en ervaring die uitgeverijen zo opdoen, delen ze actief via leerlabs van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en in de stichting LeerKRACHT. Ook werken uitgeverijen samen met onderzoeksinstellingen om het effect van leermiddelen te onderzoeken aan de hand van concrete productimplementaties.

Educatieve uitgeverijen werken onderling en met andere betrokkenen samen aan gemeenschappelijke voorzieningen zoals Basispoort en Directe Toegang die het voor scholen en leerlingen makkelijker maken om digitale leermiddelen te gebruiken.

BasispoortEducatieve uitgeverijen hebben samen met andere betrokkenen de dienst Basispoort ontwikkeld waarmee leerlingen in het primair onderwijs op een veilige en uniforme wijze kunnen inloggen op digitale leermiddelen.

Directe ToegangEducatieve uitgeverijen hebben samen met andere betrokkenen de dienst Directe toegang ontwikkeld waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs op een veilige en uniforme wijze kunnen inloggen op digitale leermiddelen.

Doorbraakproject Onderwijs & ICTDe ambitie van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is om door samenwerking van publieke én private partijen meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken.

Scholen, publieke en private partijen werken in dit project samen aan:

  • landelijke randvoorwaarden
  • betere samenwerking van systemen in de keten
  • oplossen van knelpunten op de scholen

De GEU en de uitgeverijen nemen deel aan alle drie deze pijlers.

Stichting Leerkracht‘Elke dag samen een beetje beter’ is het adagium van stichting LeerKRACHT. Centraal in de aanpak staat het bouwen van kennis en vaardigheden binnen deelnemende scholen en besturen. De GEU participeert hierin als partner om de verbinding te versterken tussen onderwijsverbetering en de rol van digitale leermiddelen daarin.

De rol van de GEU

De GEU faciliteert het proces van samenwerken, door voortdurend in dialoog te zijn met partijen in en om het onderwijs. De GEU stimuleert en faciliteert samenwerking tussen de uitgeverijen en betrokkenen in het onderwijs en helpt om met alle betrokkenen goede randvoorwaarden te creëren voor een effectief gebruik van digitale leermiddelen.

Al sinds jaren is de GEU betrokken bij standaardisatie-afspraken in de leermiddelenketen.
Lees meer over onze bijdrage aan standaarden

De uitgeverijen en de GEU zijn zich sterk bewust van het belang van goede waarborgen van de privacy van leerlingen en leraren en het belang van transparantie over het gebruik van data.
Lees meer over onze betrokkenheid bij privacy