Standaarden voor interoperabiliteit 2017-02-05T23:59:28+00:00

Scholen die digitale leermiddelen en digitale leerlingvolgsystemen gebruiken, willen daaruit graag een integraal leerlingbeeld verkrijgen. En scholen willen de vrijheid hebben om de leermiddelen en administratiesystemen te kiezen die ze willen, ook als deze van uiteenlopende leveranciers afkomstig zijn. Die verschillende hulpmiddelen moeten daarom gegevens kunnen combineren en uitwisselen.

De GEU vindt deze wens zeer begrijpelijk en is daarom al sinds jaren in publiek-private samenwerkingen betrokken bij de ontwikkeling van standaarden die de toegang en het gebruik van leermiddelen en de uitwisseling van leerresultaten bevorderen. Voor de GEU is het belangrijk daarbij te werken vanuit een concrete behoefte van scholen. Het gaat niet om maximale mogelijkheden, maar om het dagelijkse praktische gemak voor de leerling, de leraar en de school.

Het is niet alleen de technische standaard die het succes bepaalt van een koppeling tussen leermiddelen en leersystemen. Zo’n koppeling moet ook efficiënt tot stand gebracht kunnen worden, praktisch en beheersbaar zijn in het gebruik en rekening houden met schoolprocessen en privacyaspecten. Bij standaarden moet je daarom na het ontwikkelen ook met z’n allen aan de slag met de implementatie.

De GEU draagt bij aan standaardisatie via Edustandaard en de Educatieve contentketen.

Edustandaard

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld met elkaar samenwerken om ontwikkelde standaarden te beheren. Bijvoorbeeld over de toegang tot het lesmateriaal, het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen of het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

De GEU is actief betrokken binnen Edustandaard door een afvaardiging in de standaardisatieraad, de architectuurraad en diverse werkgroepen waar standaarden doorontwikkeld worden.

Educatieve contentketen

Om de toegang en het gebruik van digitaal leermateriaal te verbeteren, werken scholen, uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen samen aan het programma Educatieve contentketen. Het programma zorgt voor:

  • Eenvoudige toegang tot digitaal leermateriaal
  • Uitwisseling van leerresultaten
  • Harmonisatie van verschillende standaarden

Het programma is een publiek-private samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GEU, KBb-educatief en VDOD. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Kennisnet.