Innovatie van leermiddelen2015-10-23T15:32:48+00:00

De veranderingen in het onderwijs hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat educatieve uitgeverijen grote investeringen in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en ondersteunende dienstverlening hebben gedaan. Niet alleen de producten en diensten van de uitgeverijen zijn veranderd, maar ook hun rol. Scholen zien uitgeverijen steeds meer als enabler van onderwijsvernieuwing.

Veranderingen op school zijn blijvend als ze geleidelijk, in samenwerking en vanuit de werkvloer tot stand gebracht worden. Als betrokkenen binnen en buiten de school (waaronder ook de uitgeverijen) hun eigen visie en oplossingen daarop laten aansluiten, zullen ze de beste bijdrage kunnen leveren aan de verandering. Alles staat in dienst van het verbeteren van het onderwijs voor leerlingen en de veranderende rol van de leraar daarbinnen. Als de verschillende idee├źn en perspectieven van de betrokkenen in en om de school daarin samenvallen, dan ontstaat een optimale innovatie. De GEU zet zich in om die samenwerking te vergroten en te verstevigen door partijen bij elkaar te brengen, kennisuitwisseling te stimuleren en aan te sturen op concrete resultaten van samenwerking.