Thema’s 2017-02-05T23:59:29+00:00

Innovatie van leermiddelen

De veranderingen in het onderwijs hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat educatieve uitgeverijen grote investeringen in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en ondersteunende dienstverlening hebben gedaan. Niet alleen de producten en diensten van de uitgeverijen zijn veranderd, maar ook hun rol. Scholen zien uitgeverijen steeds meer als enabler van onderwijsvernieuwing. Lees verder.

Privacy en digitale leermiddelen

Educatieve uitgeverijen achten het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leraren te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de brancheorganisatie GEU. Lees verder.

Standaarden voor interoperabiliteit

Scholen die digitale leermiddelen en digitale leerlingvolgsystemen gebruiken, willen daaruit graag een integraal leerlingbeeld verkrijgen. En scholen willen de vrijheid hebben om de leermiddelen en administratiesystemen te kiezen die ze willen, ook als deze van uiteenlopende leveranciers afkomstig zijn. Die verschillende hulpmiddelen moeten daarom gegevens kunnen combineren en uitwisselen. Lees verder.

Laag btw op digitale leermiddelen

Elektronische uitgeefproducten vallen onder het hoge btw-tarief. Dit hoge btw-tarief leidt tot kostenstijgingen voor het onderwijs. Dit is in strijd met het beleid van de overheid. Dat beleid is immers gericht op bevordering van digitalisering en ontwikkeling van Nederland als kennisland. Lees verder.

Auteursrecht en leermiddelen

Educatieve uitgeverijen willen met hun leermiddelen – het belangrijkste hulpmiddel van de docent – samen met scholen de kwaliteit van het onderwijs in Nederland verbeteren. Het proces vanaf het eerste onderzoek door de uitgever tot en met de oplevering van producten en diensten duurt jaren en gaat gemoeid met investeringen, die vaak bijzonder groot zijn. Lees verder.