Privacybeleid de GEU2018-06-26T11:23:51+00:00

Privacybeleid van de GEU

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen wij uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan als u zich heeft aangemeld voor het gebruik van de diensten van de GEU of als geïnteresseerde.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de GEU. De GEU volgt en hanteert het privacybeleid van de Mediafederatie. U dient zich ervan bewust te zijn dat de GEU en/of de Mediafederatie niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen kan worden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De GEU en de Mediafederatie respecteren de privacy van u als gebruiker van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens van u als medewerker van één van de lidbedrijven van de GEU om u in het kader van het lidmaatschap te informeren, verzoeken te verwerken en/of vragen te beantwoorden. Als betrokkene heeft u altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken of om u af te melden.

De gegevens die wij verwerken zijn de volgende:

 •    Bedrijfsnaam
 •    Naam
 •    Functie
 •    e-mailadres
 •    Telefoonnummer
 •    Adres
 •    Gegevens over uw activiteiten op onze website

De GEU verwerkt deze gegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de GEU Monitor (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven);
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over onze diensten en evenementen;
 • Afleveren van eventuele goederen en/of diensten;
 • Afhandeling van betalingen;

De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij combineren deze gegevens niet met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GEU en de Mediafederatie beschikken.

De GEU ontwikkelt als branchevereniging geen leermiddelen. Informatie over hoe onze leden binnen leermiddelen persoonsgegevens verwerken vindt u op deze pagina.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als medewerker van een lidbedrijf van de GEU of als geïnteresseerde, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u informatie te kunnen sturen over onze activiteiten. Met deze aanmelding geeft u ons toestemming om u deze informatie te mogen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij combineren deze gegevens niet met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GEU en de Mediafederatie beschikken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of een ander bericht aan ons stuurt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens om het mogelijk te maken om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij combineren deze gegevens niet met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GEU en de Mediafederatie beschikken.

Cookies
De website van de GEU maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst).

Functionele en analytische cookies:
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Wij gebruiken de informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze rapporten zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. We hebben de functie van google Analytics ingeschakeld waarmee het laatste octet van het IP-adres van bezoekers wordt verwijderd. De door het functionele cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie.

Cookies van derden:
Op pagina’s op de website waarop nieuwsberichten worden weergegeven maken wij gebruik van een plugin van AddThis, waardoor u nieuwsberichten van de GEU kunt delen op sociale media. Wij hebben deze dienst zo geconfigureerd, dat uitsluitend cookies op uw computer worden geplaatst wanneer u op een van de knoppen klikt om een bericht te delen. Meer informatie over deze cookies vindt u op de websites van AddThis, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Op onze contactpagina maken wij gebruik van een Google Maps plugin en in nieuwsberichten maken wij incidenteel gebruik van YouTube-afspeelfunctionaliteiten. Wij hebben deze diensten zo ingesteld dat geen cookies worden geplaatst. Wanneer u doorklikt op de kaarten of de video naar de desbetreffende dienst, worden echter wel cookies geplaatst. Meer hierover leest u op de website van Google.

Derden
De informatie wordt niet zonder voorafgaande toestemming met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie binnen de Mediafederatie en/of aangesloten brancheorganisaties gedeeld worden. De werknemers van de GEU en/of de Mediafederatie zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De GEU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Veranderingen
Wij controleren regelmatig of wij nog aan deze privacyverklaring voldoen. Eventuele aanpassingen van regelgeving en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens
Conform de wet bieden wij de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Onderaan iedere mailing vind u  de mogelijkheid om uw gegevens aan te (laten) passen of om u af te melden voor mailings. Ook kunt u hiervoor contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om u van dienst zijn.

Klachten
In geval van klachten kunt u een e-mail sturen aan info@mediafederatie.nl en/of geu@nuv.nl. Uiteraard heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

De GEU
Bezoekadres
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Telefoon: 020 430 91 62
E-mail: geu@nuv.nl

de Mediafederatie

Bezoekadres
Hogehilweg 6 (3e etage)
1101 CC Amsterdam

Postadres
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Telefoon: 020 430 91 50
E-mail: info@mediafederatie.nl