Laatste nieuws 2017-02-05T23:59:28+00:00

Op deze pagina treft u een overzicht van alle nieuwsberichten. Onderaan iedere pagina kunt u zich ook aanmelden voor de GEU Nieuwsbrief, zodat u periodiek wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

1101 2018

Curriculumwaaier helpt scholen bij curriculumontwikkeling

In december lanceerde het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling de zogenaamde Curriculumwaaier. Deze online tool geeft scholen handvatten om zelf een curriculum te ontwikkelen. De tool helpt om nauwkeurig aan te geven wat een curriculum is, hoe [...]

2112 2017

VO-raad en PO-raad publiceren nieuw Programma van Eisen

Op 30 november presenteerden de VO-raad en PO-raad de tweede versie van het Programma van Eisen voor de leermiddelenketen. Dit Programma van Eisen (PvE) moet scholen ondersteunen bij het onderzoeken van de markt voor leermiddelen [...]

712 2017

Ook Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Pseudonimisering

Op 28 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Pseudonimisering als hamerstuk afgedaan.  Dit betekent dat er een betrouwbaar uniek pseudoniem of nummer (keten iD) komt voor elke leerling. Scholen kunnen dit unieke nummer gebruiken [...]

512 2017

Instituut Kind in Beeld en Leslab lid van de GEU

Instituut Kind in Beeld en Leslab hebben zich onlangs aangesloten bij de GEU, de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening. Instituut Kind in Beeld (IKB) is een landelijke onderwijsorganisatie en educatieve uitgeverij [...]

2311 2017

Brochure biedt handvatten voor scholen met specifieke ICT-behoefte

Er zijn vele ICT-producten, -diensten en -leermiddelen op de onderwijsmarkt. Veel standaardproducten, en daardoor direct klaar voor gebruik en tegen acceptabele kosten, hoge kwaliteit en minder sores. Er zijn echter meerdere scholen die een specifieke [...]

2011 2017

Evaluatie toegangsproblemen digitale leermiddelen gestart

Aan het begin van het schooljaar had een groot aantal scholen problemen met de toegang tot digitaal lesmateriaal. De partijen in platform Edu-K – VO-Raad, PO-raad, MBO-Raad, KBB-e (distributeurs), GEU, VDOD (softwareleveranciers) en Kennisnet – [...]

3110 2017

Markt pakt diagnostische tussentijdse toets (DTT) op

Meer dan 230 scholen hebben de afgelopen drie jaar tijdens de pilot DTT ervaring opgedaan met het gebruik van de diagnostische tussentijdse toets in hun eigen praktijk. De pilot DTT is gestart vanuit de wens [...]

2610 2017

Aandachtspunten AVG voor leveranciers van digitale leermiddelen

In Nederland is de bescherming van persoonsgegevens op dit moment nog geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De partijen in de onderwijsketen, waaronder de leveranciers van digitale leermiddelen, hebben in 2015 een convenant gesloten [...]