Op deze pagina treft u een overzicht van alle nieuwsberichten. Onderaan iedere pagina kunt u zich ook aanmelden voor de GEU Nieuwsbrief, zodat u periodiek wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

607 2017

Gebruik digitale hulpmiddelen in onderwijs blijft groeien

Leraren die in staat zijn voor hun leerlingen variatie in lessen aan te brengen, maken veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen, met betere onderwijsprestaties tot gevolg. Dat blijkt uit de 2-jaarlijkse Vier in balans-monitor van Kennisnet. [...]

2006 2017

Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘pseudonimisering leerlinggevens’ is naar de Tweede Kamer. Dit voorstel regelt dat voor iedere leerling een pseudoniem (keten ID) mag worden gemaakt gebaseerd op het persoonsgebonden nummer (PGN). Door te werken met dit pseudoniem, [...]

1406 2017

GEU conferentie: in gesprek over de rol van toetsen

Op 8 juni organiseerde de GEU een conferentie over toetsen. De toenemende belangstelling voor gepersonaliseerd leren, formatieve evaluatie en adaptieve leersystemen brengt de vraag naar boven welke rol daarin voor toetsen is weggelegd. Tijdens de [...]

906 2017

GEU verwelkomt nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden

Op 8 juni heeft de ledenvergadering van de GEU ingestemd met de voordracht van de nieuwe voorzitter van de GEU, Marchien van Doorn, algemeen directeur van Noordhoff Uitgevers. Zij volgt Harold Rimmelzwaan op, die per [...]

206 2017

Nog 1 jaar tot de Europese verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties [...]

206 2017

Entree Federatie binnenkort de enige route in het vo

Vo-scholen die gebruik maken van digitaal lesmateriaal en hiervoor leerlinggegevens moeten uitwisselen met uitgevers, leveranciers of distributeurs, kunnen dit in de toekomst alleen nog doen via het digitale systeem ‘Entree Federatie’ van Kennisnet. Eduroute – [...]

905 2017

Digitalisering onderwijs heeft impuls nodig

De maatschappelijke impact van digitalisering is groot en heeft ook gevolgen voor inhoud, vorm en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld dreigt echter de aansluiting te verliezen. Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, [...]

805 2017

Tweede Kamer positief, maar kritisch over herziening curriculum

Op 20 april vergaderde de Vaste Kamercommissie Onderwijs voor het eerst in een bijna geheel nieuwe samenstelling. Onderwerp: een eerder uitgesteld debat over het nieuwe curriculum (voorheen Onderwijs 2032). Een ruime meerderheid van de Kamer [...]

2104 2017

Steeds meer scholen maken keuze voor alternatieve eindtoets

Deze week maakten de kinderen in groep 8 van alle basisscholen in Nederland de eindtoets. Sinds 2015 is de eindtoets verplicht, maar niet meer leidend voor het schooladvies en bovendien kunnen scholen kiezen welke eindtoets zij gebruiken. [...]