Laatste nieuws 2017-02-05T23:59:28+00:00

Op deze pagina treft u een overzicht van alle nieuwsberichten. Onderaan iedere pagina kunt u zich ook aanmelden voor de GEU Nieuwsbrief, zodat u periodiek wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

2604 2018

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in het onderwijs die zorgen voor [...]

2604 2018

Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en [...]

1204 2018

Het Nederlands onderwijs glijdt af

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Staat van Onderwijs 2016/2017. De prestaties van basisleerlingen op bijvoorbeeld taal, rekenen en cultuureducatie, zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Ook ziet de inspectie de [...]

1503 2018

Nieuwe versie Privacyconvenant AVG-proof

Schoolbesturen en uitgevers, distributeurs en leveranciers van bijvoorbeeld leerlingadministratie- en volgsystemen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de omgang met leerlinggegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. Aanleiding hiervoor vormt de nieuwe [...]

1202 2018

Ict-monitor mbo 2017

Mbo-instellingen hebben een toekomstgerichte agenda die volop gericht is op de inzet van technologie die voor het onderwijs relevant is. Personeel en studenten zijn bovendien tevreden over de ict-dienstverlening. Dat blijkt uit de Ict-monitor mbo [...]

802 2018

Doorbraakproject Onderwijs & ICT afgerond

Van 2014 tot en met 2017 hebben verschillende partijen zich sterkgemaakt voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT om leerlingen te ondersteunen en te motiveren en om de administratieve druk voor [...]