Laatste nieuws2017-02-05T23:59:28+00:00

Op deze pagina treft u een overzicht van alle nieuwsberichten. Onderaan iedere pagina kunt u zich ook aanmelden voor de GEU Nieuwsbrief, zodat u periodiek wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

1106 2018

Verslag GEU Middagprogramma ALV 31 mei 2018

Publiek-private samenwerking is een van de belangrijke vormen waarin de GEU bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwijs. Op 31 mei organiseerde de GEU een themamiddag over dit onderwerp. Tijdens deze middag wisselde de GEU [...]

506 2018

Jeroen Kuerble nieuwe voorzitter van de GEU

Op 31 mei jl. is Marchien van Doorn (Noordhoff Uitgevers) afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de GEU. In haar ‘afscheidsrede’ maakte Marchien nog eens duidelijk waarop zij als voorzitter heeft ingezet, namelijk dat samenwerking [...]

106 2018

CITO BV lid van de GEU

Wij verwelkomen met ingang van 1 juni CITO BV als lid van de GEU. Als brancheorganisatie van aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening verheugen wij ons op de samenwerking met een belangrijke aanbieder in [...]

2604 2018

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in het onderwijs die zorgen voor [...]

2604 2018

Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en [...]

1204 2018

Het Nederlands onderwijs glijdt af

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Staat van Onderwijs 2016/2017. De prestaties van basisleerlingen op bijvoorbeeld taal, rekenen en cultuureducatie, zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Ook ziet de inspectie de [...]