Over de GEU2018-06-22T09:44:09+00:00

De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. De GEU is de afgelopen jaren in ledental gegroeid en telt op dit moment 43 leden. In het po en vo beslaan de leden 95% van de markt en over alle sectoren heen ondersteunen de leden dagelijks 3 miljoen leerlingen en ruim 250.000 leraren op 8.000 scholen in hun leerproces.

De GEU stimuleert en faciliteert samenwerking tussen de uitgeverijen en betrokkenen in het onderwijs om scholen te ondersteunen in het vernieuwingsproces en het gebruik van leermiddelen. Ook helpt de GEU om in samenwerking goede randvoorwaarden te creëren voor het gebruik van digitale leermiddelen.

De rol van de GEU evolueert mee met de ontwikkelingen in de sector, waarbij op dit moment veel aandacht gaat naar innovatie van het onderwijs met behulp van digitale leermiddelen.

Denk hierbij aan afspraken gericht op standaardisatie, gezamenlijke technische voorzieningen en verlaging van belemmeringen voor scholen (bijvoorbeeld een uniform btw-tarief voor alle leermiddelen). De GEU werkt ook actief aan de totstandkoming en verbetering van toekomstvaste en goede waarborgen om belangen van scholen, leerlingen en ontwikkelaars van leermiddelen te beschermen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en auteursrecht.

Kennisontwikkeling en innovatie krijgen binnen de GEU op meerdere manieren aandacht. In de eerste plaats ontwikkelt de GEU in samenwerking met de Mediafederatie Academy lezingen, workshops en seminars voor haar leden over diverse onderwerpen. Daarnaast zoekt de GEU in toenemende mate samenwerking met onderzoeksinstellingen, zoals in 2015 met TNO op het gebied van Applied Gaming.

Bij al deze activiteiten richt de GEU het vizier niet alleen op scholen, maar ook op beleidsmakers op landelijk en in toenemende mate op Europees niveau. De in internationaal perspectief innovatieve reputatie van de Nederlandse educatieve uitgeverijen kan de ontwikkelingen binnen Europa stimuleren.