Leermiddelen in Nederland2017-02-05T23:59:29+00:00

Leermiddelen helpen scholen een leerproces in te richten waarin leerlingen doelgericht en succesvol kunnen leren. Leermiddelen werken het best als ze goed aansluiten bij de onderwijskundige visie van de school en de didactische werkwijze van de leraar. Omdat scholen verschillend zijn, is het aanbod van de educatieve uitgeverijen dat ook. Er valt voor scholen echt iets te kiezen.

De vernieuwing van het onderwijs is de afgelopen jaren sneller gegaan dan voorheen. Om talenten van leerlingen nog beter tot bloei te laten komen, past het leerproces zich meer en meer aan de individuele leerling aan. Nieuwe werkvormen en een veranderende rol van de leraar helpen daarbij. Digitale leermiddelen van educatieve uitgeverijen spelen daarin een belangrijke rol: zij maken het leerproces efficiƫnter, effectiever en aantrekkelijker op manieren die voorheen onmogelijk waren. Leermiddelen gebruiken daarbij kennis over het leerproces van elke leerling, die via toetsen wordt verzameld en op individueel niveau beschikbaar is voor de leraar. Het waarborgen van de privacy staat daarbij centraal.

De bijdrage van digitale leermiddelen

Aantrekkelijker leerproces

Om de motivatie van de leerling te vergroten sluit bijvoorbeeld de presentatie van het leermiddel aan bij de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen, maakt het aan elke leerling zichtbaar hoe zijn leerprestaties zich ontwikkelen, of past het de leerstof aan de leervoorkeuren van de individuele leerling aan.

Efficiƫnter leerproces

Voor tijdsbesparing voor de leraar en/of de leerling maakt een leermiddel bijvoorbeeld op basis van digitale toetsen aan de leraar zichtbaar hoe de leerprestaties van een leerling zich verhouden tot andere leerlingen, verbindt het leerlingen met vergelijkbare aandachtspunten aan elkaar of wisselt het leerresultaten uit met andere systemen binnen de school.

Effectiever leerproces

Ten behoeve van betere leerresultaten past het leermiddel de instructie en oefening automatisch aan de leerling aan, door rekening te houden met zijn of haar specifieke aandachtspunten, door leerstof te verkorten of over te slaan als de leerling die al afdoende beheerst of door leerstof van een volgend niveau, of volgende leerstap aan te bieden als de leerling die aan kan.

Scholen hebben de keuze uit een groot en groeiend aanbod van digitale leermiddelen. Deze leermiddelen kunnen scholen ondersteunen bij differentiatie, gepersonaliseerd leren en opbrengstgericht werken. Om de toegevoegde waarde maximaal te benutten is een goed doordacht en breed gedragen leermiddelenbeleid voor de school belangrijk. Daarom heeft de GEU in 2014 met De Argumentenfabriek een Informatiekaart en Denkhulp met relevante vragen voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs uitgebracht.

Download de Informatiekaart (voor po)…
Download de Denkhulp (voor vo)…
Of neem contact op om een papieren versie te bestellen.

75%

van de leraren gebruikt vooral de digitale leermiddelen van educatieve uitgeverijen

55%

van het lesmateriaal in het mbo is digitaal

3 miljoen

leerlingen en 250.000 leraren maken dagelijks gebruik van leermiddelen van educatieve uitgeverijen

14,6%

van de omzet in 2014 is door educatieve uitgeverijen gebruikt voor R&D