About ujkj3k2424f

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far ujkj3k2424f has created 206 blog entries.
5 06 2018

Jeroen Kuerble nieuwe voorzitter van de GEU

2018-06-05T10:51:19+00:00 5 juni 2018|

Op 31 mei jl. is Marchien van Doorn (Noordhoff Uitgevers) afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de GEU. In haar ‘afscheidsrede’ maakte Marchien nog eens duidelijk waarop zij als voorzitter [...]

1 06 2018

CITO BV lid van de GEU

2018-06-01T08:40:33+00:00 1 juni 2018|

Wij verwelkomen met ingang van 1 juni CITO BV als lid van de GEU. Als brancheorganisatie van aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening verheugen wij ons op de samenwerking [...]

26 04 2018

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

2018-04-26T16:33:20+00:00 26 april 2018|

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in [...]

26 04 2018

Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

2018-04-26T11:32:45+00:00 26 april 2018|

Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties [...]

12 04 2018

Het Nederlands onderwijs glijdt af

2018-04-13T10:00:22+00:00 12 april 2018|

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Staat van Onderwijs 2016/2017. De prestaties van basisleerlingen op bijvoorbeeld taal, rekenen en cultuureducatie, zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. [...]

15 03 2018

Nieuwe versie Privacyconvenant AVG-proof

2018-03-15T14:38:43+00:00 15 maart 2018|

Schoolbesturen en uitgevers, distributeurs en leveranciers van bijvoorbeeld leerlingadministratie- en volgsystemen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de omgang met leerlinggegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. [...]