GEU – samen werken voor onderwijs 2018-01-16T10:28:23+00:00

Nieuws

twitter

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

26 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in het onderwijs die zorgen voor [...]

Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

26 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en [...]

Het Nederlands onderwijs glijdt af

12 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het Nederlands onderwijs glijdt af

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Staat van Onderwijs 2016/2017. De prestaties van basisleerlingen op bijvoorbeeld taal, rekenen en cultuureducatie, zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Ook ziet de inspectie de [...]

Onze leden