toegang Rapport 'Onderwijs vernieuwen doe je samen'

De GEU heeft in juni een rapport uitgebracht waarin u kunt lezen hoe de GEU aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. We laten zien hoe de wensen van scholen veranderen en hoe educatieve uitgeverijen daarop inspelen met de vernieuwing van hun leermiddelen en dienstverlening. Inmiddels staat vast dat digitale leermiddelen pas succesvol zijn in een school als ze ingezet worden binnen een samenhangende visie, met deskundigheid in didactiek in een digitale leeromgeving en met een goede infrastructuur. De GEU wil met haar leden bijdragen aan de juiste invulling van al die aspecten op scholen.

Rapport: Onderwijs vernieuwen doe je samen

Educatieve uitgeverijen hechten groot belang aan de zorgvuldige verwerking en bescherming van gegevens

 

Het werken met digitale leermiddelen is alleen mogelijk vanuit de garantie dat de privacy van leerkracht en leerling is gewaarborgd. In deze reactie gaan wij in op een aantal veelgestelde vragen in de berichtgeving over dit onderwerp.